Кампанія декларування доходів громадян у 2020 році: термін подання декларації продовжено

Новоград-Волинське управління ДПС у Житомирській області нагадує, що з 1 січня 2020 року триває кампанія декларування, за якою окремі категорії громадян зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі — податкова декларація) та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.
Повідомляємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. №533-IX подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи. Суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.
Згідно з вимогами ПКУ, обов’язковому декларуванню підлягають:

 • доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;

 • успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) та військовий збір;

 • від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування.


До таких доходів відносяться, зокрема:

 • дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі, якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року;

 • інвестиційний дохід;

 • іноземний дохід;

 • та в інших, передбачених ПКУ, випадках.


Водночас, обов’язок фізичної особи-платника ПДФО щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник ПДФО отримував доходи:

 • від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

 • винятково від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений ПДФО, відповідно до ІV розділу ПКУ;

 • у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО та/або з яких сплачено ПДФО відповідно до п.174.3 ст.174 ПКУ.


Також звертаємо увагу, що платники податків подають декларацію про майновий стан і доходи за новою формою. Зміни до форми податкової декларації внесені наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».
Нова форма податкової декларації відрізняється від діючої, зокрема:

 • рядок 8 декларації «Категорія платника» доповнено новим критерієм: «особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується для громадян, які декларують право на податкову знижку;

 • розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання при використанні права на податкову знижку, виокремлено у додаток Ф3;

 • cуми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до цивільно-правового характеру роботи фізичними особами-платниками єдиного податку четвертої групи, які провадять діяльність винятково в межах фермерського господарства, їх отримувач зобов’язаний включити до доходів у річній податкової декларації за звітний рік та самостійно сплатити з них податки та збори. Для реалізації зазначеної норми у формі податкової декларації передбачили окремий рядок 10.2 для відображення вищезазначених доходів;

 • cуми податку, нараховані податковим агентом із доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, сплачує такий податковий агент до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).


У зв’язку з оголошеним в Україні карантином, з метою запобігання поширення вірусу COVID-19 закликаємо платників користуватися електронними сервісами від Державної податкової служби.
Новоград-Волинське управління ДПС у Житомирській області