Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади керівника  комунального підприємства «Аптека №217» Звягельської міської ради

Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади керівника комунального підприємства «Аптека №217» Звягельської міської ради

Звягельська міська рада, відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», на підставі рішення Новоград-Волинської міської ради від 06.06.2019 р. №734 «Про Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу, підприємства охорони здоров’я Новоград-Волинської міської ради», розпоряджень міського голови від 11.08.2023 р. №223(о) «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального підприємства «Аптека №217» Звягельської міської ради» та від 29.08.2023 р. №238 (о) «Про формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального підприємства «Аптека №217» Звягельської міської ради», оголошує конкурс на зайняття вакантної посади керівника комунального підприємства «Аптека №217» Звягельської міської ради.

 
Найменування установи: комунальне підприємство «Аптека №217» Звягельської міської ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 11700, вулиця Шевченка, 29, м. Звягель, Звягельський район, Житомирська область.
 

Основні напрями діяльності, відповідно до Статуту:


— закупівля, зберігання та роздрібна реалізація лікарських засобів, предметів медичного призначення, виробів санітарії і гігієни, природних та штучних мінеральних вод, біологічно-активних добавок до раціону харчування, інших товарів медичного призначення;

— зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

— закупівля, зберігання та реалізація предметів та засобів особистої гігієни, столової питної води, косметичних засобів та інших засобів, які виконують гігієнічні профілактичні та естетичні функції, функціональних харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, репелентів, акарицидних засобів, дезінфекційних засобів, антисептичних засобів, які не зареєстровані, як лікарські засоби, приладів для контролю та регуляції мікроклімату середовища (іонізатори та зволожувачі повітря, термометри, гігрометри, термо-індикатори), пристроїв для доочищення питної води та змінних фільтрів-картриджів до них, приладів вимірювання функціональних навантажень людини, масажерів, інгаляторів, медичних ламп, кварцових ламп, сольових, гелевих та електричних грілок, товарів для магнітотерапії та іншого.

Структура: м. Звягель — аптека №217 та 2 аптечні пункти, Звягельський район — 4 аптечні пункти (с. Орепи, с. Ярунь, с. Тупальці, с. Броницька Гута).

Затверджено кошторисні призначення на 2023 рік для фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства «Аптека №217» Звягельської міської ради в сумі 1812,0 тис. грн.

Строк подання документів: з 06.11.2023 року по 05.12.2023 року, з 9:00 до 16:00, крім вихідних (перерва — з 12:00 до 13:00).

Документи претендентів приймаються за адресою: м. Звягель, вул. Шевченка, буд. 16, каб. №32.

За додатковою інформацією звертатися: м. Звягель, вул. Шевченка, буд. 16, каб. №32, телефон: (04141) 3-50-79, 098-21-85-096, е-mail: zviahel_voz@ukr.net.
 

Перелік документів, що подаються претендентом


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади, подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії з проведення конкурсу на зай-
няття вакантної посади такі документи:

— копію паспорта громадянина України;

— письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за визначеною формою;

— резюме у довільній формі;

— автобіографію;

— копію (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам директора підприємства закладу охорони здоров’я;

— копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

— згоду на обробку персональних даних, згідно з формою;

— конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі та не більше 15 сторінок додаткових матеріалів (слайдів);

— довідку МВС про відсутність судимості;

— медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

— попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, встановленої форми;

— заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, встановленої форми;

— підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
 

Вимоги до претендента


Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією».

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю.

Стаж роботи в аптечних закладах — не менше 2 років.
 

Вимоги до конкурсної пропозиції претендента


Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку комунального підприємства «Аптека №217» Звягельської міської ради на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

— заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

— план розвитку підприємства протягом одного року;

— пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.
 

Умови оплати праці


Посадовий оклад керівника КП «Аптека №217» Звягельської міської ради встановлюється, відповідно до умов контракту. Підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога визначаються, відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами) та інших нормативних актів з питань оплати праці».
 

Дата, час та місце проведення конкурсу


Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального підприємства «Аптека №217» Звягельської міської ради відбудеться 05.12.2023 року, о 13:15, за адресою: м. Звягель, вул. Шевченка, буд. 16.
 

Звягельська міська рада