ХТО МОЖЕ БУТИ ПРИЙОМНИМИ БАТЬКАМИ?

Для розвитку маленької дитини надзвичайно важливою є турбота про неї дорослих. Спочатку — тепло материнських грудей і лагідність її рук, потім — близькі люди: батько, брати та сестри, бабуся та дідусь, запах рідної домівки... Роль батьків для дитини надзвичайно важлива. Батьки дають дітям життя, відповідають за догляд і виховання, беруть на себе фінансову відповідальність, мають юридичні повноваження, в тому числі на право прийняття важливих рішень від імені своїх дітей. Батьки допомагають відчути взаємне тепло і любов, передають дітям досвід поколінь, життєві цінності та духовність, виховують дітей, задовольняють щоденні потреби, надають зразки для наслідування, поступово прищеплюють соціальні й побутові навички, необхідні у самостійному житті. Ці потреби життєво важливі для кожної дитини, якого б віку вона не була.
Специфіка зростання дитини в лоні сім’ї полягає в тому, що особистість дитини формується в природних для неї умовах, і серед людей, які її люблять і створюють простір для зростання. Для формування особистості дитини має значення характер стосунків безпосередньо між батьками та між батьками та дітьми, іншими членами сім’ї, ставлення батьків до праці, їхні інтереси, захоплення. Саме в родині беруть початок норми поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтири, тобто усі ті якості, які згодом становитимуть сутність дитини.
Діти повинні зростати в сім’ях рідних батьків, але коли це неможливо, альтернативою біологічній родині може бути прийомна сім’я, до якої можна влаштувати від 1-го до 4-х дітей на виховання та спільне проживання.
Основна мета прийомної сім’ї — тимчасове утримання й виховання дитини, яка приходить у сім’ю з дитячого інституційного закладу, з кризової сім’ї або з медичної установи.
Практично кожна дитина, яка сьогодні виховується в інтернатному закладі, мріє про сім’ю. Система влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, все ж таки залишається переважно інституціональною, тобто орієнтованою на колективне виховання. Хоча дитина в державних закладах і отримує комплекс соціального обслуговування, все ж таки вона не застрахована від відхилень, що проявляються у відсутності навичок самостійного життя, невмінні самостійно будувати стосунки в сім’ї. Діти, які не мали у своєму досвіді ні турботи, ні її постійності, весь час прагнуть до компенсації втрат, яких вони зазнали.
В умовах прийомної сім’ї дитині надається соціальний захист, захист її майнових та житлових прав, догляд, виховання, корекція розвитку, вирішення медичних проблем, подолання психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини, яка залишилася без піклування рідних батьків.
У Новограді-Волинському створено 6 прийомних сімей, в яких виховуються 8 дітей.
Хто може бути прийомними батьками?
Прийомними батьками можуть бути працездатні особи, які перебувають у шлюбі, або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі.
Які особи не можуть бути прийомними батьками?
Прийомними батьками не можуть бути особи:

 1. визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

 2. позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

 3. звільнені від повноважень опікуна, піклувальника в разі невиконання покладених на них обов’язків;

 4. поведінка та інтереси яких суперечать інтересам прийомної дитини;

 5. які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей;

 6. які проживають на спільній житловій площі з членами сім’ї, які мають розлади здоров’я, що можуть негативно вплинути на здоров’я прийомної дитини;


Вимоги щодо стану здоров’я прийомних батьків.
Прийомними батьками не можуть бути особи, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей:

 1. інваліди І і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду;

 2. особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи;

 3. особи, які мають алкогольну та наркотичну залежність;

 4. хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади;

 5. в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.


Вимоги щодо осіб, які проживають з прийомними батьками на одній житловій площі.
Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї, які:

 1. мають глибокі органічні ураження нервової системи;

 2. хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією);

 3. відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади;

 4. в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.


У випадку, коли у прийомну сім’ю влаштовується дитина, уражена ВІЛ-інфекцією, можливо, щоб члени такої родини (але не батьки), мали такий же діагноз. При прийнятті рішення про влаштування такої дитини на виховання повинна враховуватися можливість батьків надавати необхідний догляд та виконувати медичні рекомендації вихованцю та іншим членам сім’ї.
Вимоги щодо матеріального забезпечення кандидатів у прийомні батьки.
Визначено вимоги щодо матеріального забезпечення осіб, які мають бажання створити прийомну сім’ю. Середньомісячний сукупний дохід кожного члена сім’ї, обчислений за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути менший, ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановленого законодавством.
Вимоги щодо віку прийомних батьків.
Прийомними батьками, батьками-вихователями можуть бути особи працездатного віку: жінки — до 55 років; чоловіки — до 60 років.
Фінансове забезпечення.
Механізм фінансування прийомних сімей регулюється Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у 2006 році (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. №106).
На прийомних дітей щомісячно виділяється державна соціальна допомога, що становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення із розрахунку 35 відсотків розміру соціальної допомоги на кожну прийомну дитину, яка виховується у сім’ї. Нарахування грошового забезпечення починається з моменту влаштування дитини у сім’ю.
Якщо Ви бажаєте створити прийомну сім’ю, звертайтесь в міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: вул.Шевченка, 31, телефон: 2-07-12.
О.Котова, головний спеціаліст МЦССССДМ