Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І квартал 2023 року

Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за І квартал 2023 року

За І квартал 2023 року до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 342152,8 тис. грн, або 136,9% планових призначень. До загального фонду бюджету надійшло 331258,3 тис. грн.
Власних доходів отримано в сумі 301565,8 тис. грн, що більше планових призначень на 85923,9 тис. грн, або на 39,8%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг надходжень зріс у 2,4 рази. Найбільше зростання проти минулого року отримано з податку на доходи фізичних осіб, що більше на 164745,1 тис. грн. До спеціального фонду бюджету міської ТГ за І квартал 2023 року надійшло коштів (без урахування трансфертів) у сумі 10894,5 тис. грн, що більше уточненого плану на 6375,7 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження до спеціального фонду збільшилися на 9804,1 тис. грн.

Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано в сумі 10680,0 тис. грн.

Надходження бюджету розвитку в І кварталі 2023 року склали 172,3 тис. грн.

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів органами Казначейства здійснюється, з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за І квартал 2023 року виконана в сумі 251624,6 тис. грн, у тому числі за загальним фондом — 191146,2 тис. грн, спеціальним фондом — 60,5 тис. грн, в тому числі в частині власних надходжень бюджетних установ — 10423,2 тис. грн. Виконання видаткової частини забезпечено на 60,8%.

На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано 94041,7 тис. грн, або 49,2% всіх витрат.

На утримання установ галузі «Освіта» використано 62791,2 тис. грн коштів загального фонду, що становить 66,3% до плану I кварталу та на 4261,0 тис. грн менше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 60854,4 тис. грн, або 97% всіх витрат, з них на харчування дітей у закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти — 3302,4 тис. грн, перевезення учнів та вчителів — 66,8 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 4789,9 тис. грн, із них заробітна плата з нарахуваннями в Школі мистецтв — 278,6 тис. грн, харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти — 705,5 тис. грн.

Згідно із затвердженими місцевими програмами розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств, видатки галузі «Охорона здоров’я» у І кварталі 2023 року за загальним фондом склали 9992,2 тис. грн, або 54,3% до плану звітного періоду, що на 3035,1 тис. грн більше відповідного періоду 2022 року. За спеціальним фондом використано 1071,8 тис. грн на проведення капітального ремонту частини приміщення 5 поверху у відділення комплексної реабілітації КНП Новоград-Волинське міськрай ТМО. Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України, з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської та Ярунської) отримано субвенції в сумі 202,2 тис. грн на надання фінансової підтримки підприємству — центральній міськрайонній аптеці №217 та на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії.

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за І квартал 2023 року за загальним фондом склали 6464,1 тис. грн, що становить 59,9% планових призначень та на 1344,9 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання Територіального центру з надання соціальних послуг, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 5964,1 тис. грн. За перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом підприємствам-надавачам послуг перераховано 500,0 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 1056,6 тис. грн.

Видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» за звітний період склали 11193,0 тис. грн, або 64,9%, що на 2513,9 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На поточний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади використано 141,1 тис. грн, організацію благоустрою територіальної громади — 8007,4 тис. грн, утримання міської комунальної рятувальної станції на воді — 293,1 тис. грн.

Касові видатки галузі «Культура» у І кварталі 2023 року склали 3918,3 тис. грн, або 67,5% до плану звітного періоду, що на 326,6 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. Першочергові та захищені видатки профінансовано в сумі 3705,0 тис. грн, або 94,6%.

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» у І кварталі 2023 року за загальним фондом становлять 2009,9 тис. грн, або 58,2% до планових призначень, що на 385,4 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 1294,9 тис. грн, із них на оплату праці з нарахуваннями — 1026,9 тис. грн, або 79,3%, на оплату енергоносіїв — 62,2 тис. грн, або 4,8%, на утримання міського центру «Спорт для всіх» використано 515,3 тис. грн, на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань спрямовано 61,4 тис. грн, на утримання централізованої бухгалтерії — 138,3 тис. грн.

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у І кварталі 2023 року спрямовано 11838,5 тис. грн, із них на першочергові та захищені видатки — 11272,1 тис. грн, або 95,2%.

Касові видатки на утримання «Служби охорони громадського порядку» склали 1685,7 тис. грн, або 93,6% до плану І кварталу, що на 818,6 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг і енергоносіїв. Кошти спеціального фонду в сумі 19,7 тис. грн використані на поточне утримання установи.

У звітному періоді забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.

Фінансове управління міської ради