Оголошення про проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги на міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території

Оголошення про проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги на міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території

Відповідно до рішення виконавчого комітету Звягельської міської ради від 22.05.2024 р. №1138, оголошується конкурс із визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги на міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території Звягельської міської територіальної громади (далі — конкурс).

1. Найменування організатора: виконавчий комітет Звягельської міської ради.

2. Об’єкт конкурсу: Автоматизована система обліку оплати проїзду (далі — АСООП) у міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті загального користування на території Звягельської міської територіальної громади.

3. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають наступним умовам проведення конкурсу:

1) подали у визначений термін заяви та відповідні документи на участь у конкурсі;

2) мають фахівців у галузі громадського пасажирського транспорту, інженера-програміста;

3) надали пропозицію, що відповідає Порядку функціонування та вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському автотранспорті на території Звягельської міської територіальної громади та Технічним вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському автотранспорті на території Звягельської територіальної громади;

4) мають у власності необхідне програмне забезпечення, що відповідає Порядку функціонування та вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському автотранспорті на території Звягельської міської територіальної громади, Технічним вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському автотранспорті на території Звягельської міської територіальної громади;

5) надали інвестиційний план, в тому числі — зобов’язання реалізувати все за свій рахунок.

4. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації):

1) якщо вони та їх конкурсна пропозиція не відповідають критеріям, що визначені в п. 1 цих Умов;

2) визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (крім тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;

3) подали на розгляд документи, оформлені неналежним чином або не в повному обсязі, або такі, що містять недостовірну інформацію;

4) щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності;

5) відомості про керівника, засновника (засновників), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) підприємства (організації) внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

6) мають заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

5. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі: 28 червня 2024 року.

6. Документи для участі в конкурсі подаються за адресою: Житомирська обл., Звягельський район, м. Звягель, вул. Шевченка, 16, виконавчий комітет Звягельської міської ради, каб. №38.

7. Режим роботи: понеділок-четвер — з 08:00 до 17:15, п’ятниця — з 08:00 до 16:00, обідня перерва — з 12:00 
до 13:00.

8. Початок проведення конкурсу відбудеться об 11:00,и 08 липня 2024 року, за адресою: Житомирська обл., Звягельський район, м. Звягель, вул. Шевченка, 16, виконавчий комітет Звягельської міської ради, конференцзала, 1-ий поверх.

9. Для участі в конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території Звягельської міської територіальної громади (далі — Претендент), подає вичерпний перелік документів:

заяву на участь у конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території Звягельської міської територіальної громади (подається у формі, затвердженій рішенням виконавчого комітету міської ради);

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформовані не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення конкурсу;

копію установчого документа Претендента;

довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

копії документів, що підтверджують наявність у власності Претендента необхідного програмного забезпечення;

довідку в довільній формі за підписом керівника Претендента, яка підтверджує наявність Інтернет-сайту Претендента для розміщення інформації (з обов’язковим вказуванням у довідці Інтернет-адреси такого сайту);

конкурсні пропозиції щодо порядку функціонування, запропоновані претендентом автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території Звягельської міської територіальної громади, з обов’язковим обгрунтуванням щодо кожного критерію оцінки конкурсних пропозицій, визначених у п. 13 Положення про конкурсну комісію з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території Звягельської міської територіальної громади;

інвестиційний план, у тому числі — зобов’язання реалізувати все за свій рахунок;

довідку в довільній формі за підписом керівника Претендента з підтвердженням того, що Претендент не визнаний банкрутом, не порушено щодо нього провадження у справі про банкрутство (крім проведення процедури санації), не перебуває у стадії ліквідації, не прийнято рішення щодо припинення діяльності Претендента;

довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, отриману, відповідно до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 р. №733, та діючу на момент подання Претендентом заяви про участь у конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території Звягельської міської територіальної громади;

довідку в довільній формі за підписом керівника Претендента щодо детального опису досвіду впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському автотранспорті, незалежно від форм власності, наявності або відсутності судових спорів із будь-якими особами, перевірок, претензій, вимог у будь-якій формі від органів державної влади, що пов’язані із впровадженням АСООП (за наявності відповідного досвіду).

10. Документи, що подаються суб’єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському та приміському пасажирському автомобільному транспорті на території Звягельської міської територіальної громади, повинні відповідати таким вимогам:

документи мають бути викладені державною мовою;

текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

установчий документ, заява на участь у конкурсі прошиваються, пронумеровуються та підписуються керівником підприємства (організації);

при поданні копії документа кожна сторінка такого документа має бути належним чином засвідчена керівником підприємства (організації), що подає заяву на участь у конкурсі. Засвідчення копії документа здійснюється шляхом проставляння відмітки, яка складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатись у відділ економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради (каб. №12), тел.: (04141) 3-53-67, е-mail: economycity@ukr.net.

Відділ економічного планування 
та підприємницької діяльності